معرفی کتاب: مدیریت ایمن برای پسماندهای بیمارستانی
47 بازدید
محل نشر: مدیریت پسماندها » زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 2 و 3 »(3 صفحه - از 85 تا 87)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی