فصلنامه در پنجمین جشنواره مطبوعات
50 بازدید
محل نشر: تحقیقات جغرافیایی » زمستان 1376 - شماره 47 »(2 صفحه - از 153 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی