قومیت، جایگاه و معنای آن در مردم شناسی ایران و افغانستان
49 بازدید
محل نشر: تحقیقات جغرافیایی » تابستان و پاییز 1377 - شماره 49 و 50 »(26 صفحه - از 149 تا 1
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی