آیینهای بارانخواهی در زمان خشکسالیها
45 بازدید
محل نشر: تحقیقات جغرافیایی » پاییز و زمستان 1378 - شماره 54 و 55 »(26 صفحه - از 186 تا 21
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی