بهنگام سازی آزموده هایی دیر سال برای اکنونیان، بررسی کتاب: «شناخت شناسی و مبانی جغرافیایی انسانی»
45 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » آذر 1382 - شماره 74 »(2 صفحه - از 88 تا 89)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی