درآمدی دیرهنگام برای گستره ای از یاد شده
45 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » آذر 1382 - شماره 74 »(3 صفحه - از 69 تا 71)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی